Boye — Porno kolo magnetizam — Tekstovi pjesama

Boye: Porno kolo magnetizam

Broj otvaranja: 956

Vrla nam je ova nada ali kada
Ona strada ona pada gde
je sada
Vrla nam je mladost gde je zdravost
Davno nisam srela radost gde je
radost

Vrlo nam je laka vera ali gde je
Ta ispravnost kao vera lazna mera
Vrla nam
je mladost gde je hrabrost
Davno nisam srela hrabrost gde je hrabrost

Vrli nam je
optimizam ali kako
Porno kolo magnetizam ovde sada
Vrla nam je mladost gde je
zrelost
Davno nisam srela radost gde je radost


Ocjena: 0.00     Broj glasova: 0