Aleksander Mežek — Trnovo, kraj nesrečnega imena — Tekstovi pjesama

Aleksander Mežek: Trnovo, kraj nesrečnega imena

Broj otvaranja: 1100

Je od vesel'ga časa teklo leto,
kar v Betlehemu angelcov hozana
je oznanila, da je noč končana,
dvakrat devetsto triintrideseto.

Bil vel'ki teden je; v soboto sveto,
ko vabi molit božji grob kristjana,
po cerkvah tvojih hodil sem, Ljubljana!
v Trnovo, tja sem uro šel deseto.

Trnovo! kraj nesrečnega imena;
tam meni je gorje bilo storjeneo
od dveh očesov čistega plamena,
Trnovo! kraj nesrečnega imena.

Ko je stopila v cerkev razsvetljeno,
v srce mi padla iskra je ognjena,
ki ugasnit' se ne da z močjo nobeno.
Tam meni je gorje bilo storjeno
od dveh očesov čistega plamena,

Trnovo! kraj nesrečnega imena.
Trnovo! kraj nesrečnega imena.
Trnovo! kraj nesrečnega imena.
Trnovo! kraj nesrečnega imena.
Powered by VegCook.net