Dragutin Tadijanović — Tekstovi pjesama

Dragutin Tadijanović

Biografija

Dragutin Tadijanović rođen je u Rastušju, kod Slavonskog Broda, 4. studenog 1905. u siromašnoj i brojnoj obitelji.
Osnovnu je školu polazio u Podvinju, susjednom selu, pješačeći svakog dana po nekoliko kilometara. Te je rane đačke dane poremetio prvi svjetski rat koji je odmah odvukao oca na frontu.
U tim godinama, kao desetogodišnji dječak, doživio je prvi susret s gradom. Gimnaziju je polazio u Slavonskom Brodu.
Prve je četiri godine pješačio od Rastušja do Slavonskog Broda, svaki dan oko petnaest kilometara.
Zatim je godinu dana stanovao u brodskom samostanu, a jednu godinu kod nekog građevinskog poduzetnika kao podučavatelj njegovih sinova i kćeri, pa opet jednu godinu pješačio svakoga dana iz Rastušja u Brod i natrag.
Sveučilišni je studij započeo 1925. na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu, a 1928. g. prešao je na Filozofski fakultet na kojemu je kasnije i diplomirao.
U proljeće 1953. izabran je za izvanrednog, a 1965. za redovnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU).
Tadijanović je počeo pisati pjesme vrlo rano: u trećem razredu gimnazije, u trinaestoj godini svog života, a sačuvao je samo one koje je napisao potkraj 1920. i kasnije.

TekstoviLinkovi

Dragutin Tadijanović @ Wikipedia (hrvatski)
Dragutin Tadijanović @ Wikipedia (english)


Powered by VegCook.net

© 2006-2024 cuspajz.com